Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/web11/web/index.php on line 10

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/web11/web/index.php:10) in /var/www/web11/web/index.php on line 15
Logicprim | SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

 

Velikost písma

m s v

Správa a údržba nemovitostí


Zastupování ve všech záležitostech týkajících se spravovaných nemovitostí

Správa a údržba nemovitostí

 

 • Předpis a výběr nájmu dle platných zákonů a smluv, záloh na služby, ostatních plateb
 • Uzavírání a vypovídání nájemních smluv dle pokynů vlastníka, vyhledání nových nájemců, jednání o výši nájemného, smlouvy o využívání reklamních, parkovacích ploch, zahrádek, atd.
 • Zajištění údržby a oprav drobného i většího charakteru, nepřetržité havarijní služby. Z titulu velkého objemu spravovaného majetku jsme schopni nabídnout ověřené dodavatele a dohodnout s nimi výhodné ceny pro jednotlivé zakázky
 • Smluvní zajištění dodávek médií a ostatních služeb do objektu, evidence a kontrola spotřeby, zajištění odečtů poměrových nebo podružných měřidel, rozúčtování nákladů na služby pro jednotlivé nájemce
 • Sledování platební kázně, upomínání, řešení neplatičů, vymáhání pohledávek, zpracování žalob, zajištění vyklizení
 • Vedení podvojného nebo jednoduchého účetnictví za spravované objekty, sledování nákladů a výnosů, příjmů a výdajů, vyúčtování za daňové období, vypracování podkladů pro daňové přiznání, přehledy hospodaření - standardní či nestandardní sestavy
 • Úklidové služby, ostraha, zajištění obslužného personálu
 • Právní servis - vypracování kvalitních nájemních smluv, kupních smluv, soudní a mimosoudní vymáhání dluhů
 • Součinnost při přípravě a realizaci investic - investiční, koordinační a inženýrská činnost při akcích většího rozsahu, zpracování podkladů, rozpočtů a dokumentace, pomoc při zajištění financování, případně hypotečních úvěrů
 • Organizace a zabezpečení veřejných soutěží a výběrových řízení na dodávky prací pro různé subjekty jichž se to týká
 • Pomoc při koupi a převzetí nemovitostí, zajištění protokolárního převzetí a doplnění nebo vypracování nové dokumentace
 • Vypracování podkladů pro prodej nemovitostí, zprostředkování prodeje, pořádání veřejných dražeb, rozprodej zásob, technologií, atd.
 • Poradenství v oblasti správy majetku, studie využití nemovitostí, podnikatelské záměry, kalkulace rentability investic
 • Poskytujeme veškeré služby spojené s privatizací bytů - od přípravy prohlášení vlastníka, vyjasnění majetkových vztahů až po převod vlastního majetku
 • Pomoc při ustavení družstev nebo společenství vlastníků
 • Zavedení účetnictví, rekonstrukce starých či poškozených částí budov, apod.
 • Pro vlastníky jednotek správa společných částí budov i bytů
 • Pasportizace nemovitostí, zpracování technické dokumentace, pravidelná kontrola technického stavu nemovitostí, zabezpečení veškerých revizí, komplexní zhodnocení stavu nemovitostí (audit nemovitostí) zahrnující tepelný audit, stav revizí, amortizaci jednotlivých konstrukčních prvků, právní stav, nájemní smlouvy, zhodnocení využitelnosti nemovitostí, návrh budoucího využití, finanční možnosti
 • Pravidelná foto a video dokumentace stavu objektu včetně dokumentace prováděných oprav dle požadavků vlastníka
 • Správa komerčních a podnikatelských nemovitostí, i pro zahraniční zákazníky
 • Správa školských a zdravotních zařízení
 • Komunikace též prostřednictvím internetu